Arrangement
PEER GYNT GALLERIET AS – VARSEL OM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Det er bestemt  at ordinær generalforsamling skal avholdes søndag 13. mai 2018 kl. 18.00.  
Generalforsamlingen avholdes i galleriet.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest onsdag 25. april 2018.
Forslag bør være spesifisert og begrunnet. Vedtaket som ønskes truffet må være beskrevet. 

Styret oppfordrer interesserte til å melde seg som kandidater til verv som styremedlem. 

Forslag som sendes med e-post kan sendes til:
post@peergyntgalleriet.no