Bøygen
”Ikke dødt. Ikke levende. Slimet, tåket. Ingen skikkelser heller! Det er som å tørne i en flokk av knurrende halv våkne bjørne!”

Relieffet viser Peer Gynt i en fortvilet stund i møte med Bøygen. Han hører sus av vingeslag fra store fugler, klokkeklang og salmesang. Minnet om Solveig står klart for han. Han ser ingen, bare minner og samvittighet.

”Ikke dødt. Ikke levende. Slimet, tåket. Ingen skikkelser heller! Det er som å tørne i en flokk av knurrende halv våkne bjørne!” 

Bøygen svinner til intet og sier i et gisp: 
”Han var for sterk, det stod kvinner bak han.”